Transparencia

O cineclube non ten recibida subvención pública directa ou por concurrencia de ningunha Administración pública durante o último ano (2018) e até agora no presente.

O cineclube, ao formar parte da Federación de Cineclubes de Galicia (FECIGA), recibe un desconto na facturación dos filmes, froito do convenio suscrito entre a FECIGA e a Xunta de Galicia, para a promoción da actividade cineclubística en toda Galicia. En razón ao mesmo, insírese na publicidade das actividades, os logos da Federación de Cineclubes de Galicia e da Xunta de Galicia.

O Cineclube Padre Feijoo, ten asinado un convenio coa Axencia galega de industrias culturais (AGADIC), para albergar en Ourense a programación descentralizada da filmoteca galega; O Centro Galego das artes da imaxe (CGAI), encargándose únicamente da proxección dos filmes enviados, e inserindo do mesmo xeito na publicidade, os logos do CGAI e o AGADIC. Non recibe ningunha cantidade por elo.

O cineclube, en recoñecemento á colaboración e facilidades pola cesión da sala de proxección, insire en toda a súa publicade, o logo da Biblioteca pública de Ourense.

 

DOCUMENTOS

Actas:  170417_AsembleaCCPF | 180214_AsembleaCCPF | 190109_Acta_AsembleaCCPF

Conveniosconvenio_cineclube-concello_2016  | convenio cineclube-concello 2017 |

Económicos: xustificacións de axudas ou subvencións  (in-/directas) do Concello de Ourense  2011-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  | 2017  |

Patrimoniais: Documentos técnicos: rider sala (en breve) | rider campo (en breve)

Xurídicosestatutos cineclubepf (vixentes)  | organigrama2017-ccpf

Advertisements