A crónica do 2016

Durante o ano 2016, realizáronse 167 proxeccións de 91 películas (22 proxeccións e 8 películas menos con respecto ao ano anterior ).

Habitualmente as proxeccións ordinarias (filmoteca + ciclos), realízanse no salón de actos da Biblioteca pública (112 butacas) os luns ás 20:30 e 23 horas, e os mércores ás 18, 20:30 e 23 horas. Existen outras proxección extraordinarias, co colexio de médicos ( martes, unha vez ao mes ás 19.30 horas), ou ben fora da Biblioteca (Espazo Lusquiños, Praza San Marcial, Museo etnolóxico de Ribadavia…)

Realizáronse 7 ciclos, aparte da colaboración co Colexio de médicos de Ourense e das proxeccións de filmoteca, que sumou a incorporación do CGAI, xa empezado o ano.

Destacan na programación, o “Cinema na praza” no mes de agosto, coas mellores curtas de Pixar, que alcanzou arredor de 640 espectadores, nunha única sesión. Síguenlle o clásico mudo de animación “As aventuras do principe Achmed, con 400 persoas aproximadamente, e musicados en directo co grupo “Caspervek trio”, que fixo o mesmo, co filme “O acoirazado Potemkin” con 200 persoas. En total, xunto co filme “Tangerine”, foi a actividade que máis público congreogou, con 1460 persoas (O anos anterior 725 persoas).

Por produccións, aínda que destaca a suma europea con 59 filmes, destacan aparte os 23 filmes españois (incluidos os filmes galegos que contaron todos, coa presenza do director/-a para presentar os seus traballos), 17 norteamericanos , 8 franceses e 9 de fala portuguesa, conformado unha variedade de ata 30 países diferentes (Algún coa filmografía tan inédita en España, como Malí, Siria, Iraq, Filipinas, Bosnia e Hezergovina, Colombia, etc.).

En canto ao apartado económico, os ingresos por cotas (soportados por 850 socios/-as , nas cotas por sesión) ascenderon a 12.307, 50 euros, que xunto a subvención do convenio co Concello de Ourense (6.000 euros) e os ingresos por venta de servizos, supoñen un pequeno déficit, con respecto aos gastos; composto por 16.179,53 euros por pago de dereitos de exhibición de filmes, 10.849,07 euros por gastos de equipamento, e 647,49 euros en impostos. O desfase entre ingresos e gastos é de -2.165,7, que non supoñen alarma na conta xeral co estado da conta con respecto a outros anos.

Constan certificacións do estado de inexistencia de débedas co seguridade social, facenda da Xunta e da AEAT, así como o informe delallado, para consulta dos asociados da Asamblea ordinaria a celebrar o vindeiro 17 de abril de 2017. (Consta aviso, na porta da sala de proxeccións e comunicación da convocatoria por correo electrónico).

Advertisements

A crónica do 2015

Durante o ano 2015, realizáronse 99 proxección (+20 con respecto a 2014), destacando o esforzo de contar coa presenza dos directores ou equipo técnico/artísco durante o ano.

Ademais realizouse un esforzo de situar proxeccións fora do espazo habitual da Biblioteca pública, para facelas así, no mes de agosto ( na praza san Marcial) ou, noutros lugares como o Museo etnolóxico de Ribadavia, o Café pop Torgal, Café cultural El Pueblo, e Auriense.

 

O número de espectadores que asistiu a ver estes (99) filmes foi de 8967 espectadores (+1265 espectadores con respecto a 2014 e +3296 con respecto a 2013)

AFOROS_2015

O cineclube, en recoñecemento a axuda ou colaboración recibida, insire o logo das entidades que acompañan nalgún momento á programación anual do cineclube, na súa publicidade.

Así, aparte do logo do Concello de Ourense, trala oportuna comunicación da subvención directa por medio do convenio, aparecen outros logos durante o ano. A inserción do logo da Federación de Cineclubes de Galicia, da que forma parte o Cineclube Padre Feijoo, ven dada porque recibe un desconto na facturación, froito do convenio suscrito entre a Federación de cineclubes e a Xunta de Galicia, para a promoción da actividade cineclubística en Galicia.

O logo do CGAI e o AGADIC, é en execución das claúsulas do convenio suscrito entre o cineclube e as entidades
citadas, para a programación da Filmoteca de Galicia en Ourense.

A inserción do logo da Biblioteca pública, ven dado pola colaboración da mesma, ao ofrecer o seu
espazo de xeito gratuíto ao cineclube para albergar as proxeccións.

A inserción doutros logos; (Centro Checo de Madrid, Instituto francés, etc) son condición impostas polo préstamo ou aluguer de diverso material audiovisual, ou colaboración na cesión do local de proxección (Museo etnolóxico de Ribadavia, Café cultural El Pueblo, Auriense, Café pop Torgal,etc).

En canto a outros balances, sumamos actualmente a cifra de 869 socios/-as, e un balance económico,  a pesar da crise económica, favorable. (Na foto, aparece polo miúdo o informe económico da Xunta directiva)

O 15 de decembro de 2015, asinamos por fin o prometido, convenio de colaboración co Concello de Ourense, polo que trala oportuna xustificación (en progreso) recibiremos seis mil euros para fomento da actividade que o cineclube ven desenvolvendo desde fai anos.

informe económico 2015

Por último, e dada a cantidade de filmes programados, non temos aínda toda a valoración que os/-as  espectadores/-as, realizaron dos filmes seleccionados durante o ano,… da que aínda podes participar  aqui;  ( Xaneiro-xuño) + (Xullo-decembro) , na ficha individual de cada filme, no perfil público do google plus

Xunta_directiva_cineclubepf_2015

(A actual Xunta directiva do Cineclube Padre Feijoo, que debe renovar os seus cargos na próxima Asamblea do 2016)