Asamblea 2020

Por acordo do 30/12/2019 da Xunta directiva do Cineclube Padre Feijoo, convócase ás seguintes e sucesivas Asambleas do Cineclube Padre Feijoo, no salón de actos da Casa da cultura na antiga Biblioteca (Rúa Concello, núm.11 -baixo de Ourense), para o vindeiro mércores 15 de xaneiro de 2020, ás 20 horas en primera convocatoria e ás 20:30 horas en segunda convocatoria*, coas seguintes ordes do día:

Con carácter ordinario da asamblea:

1.- Informe da memoria das actividades realizadas e aprobación se procede do balance económico, orzamento económico e proxecto de actividades para o ano 2020.

2.- Rogos e preguntas.

Con carácter extraordinario da asamblea:

3.- Elección de cargos da xunta directiva
Para asistencia e exercizo da votación, é imprescindible estar ao corrente das cotas en data anterior á convocatoria, portar un documento identificativo con foto, (tipo DNI, pasaporte, carnet de conducir ou da Biblioteca pública) ademais do carnet de socia/-o.

CINECLUBEPF_conv-asamblea-xan20

……

O detalle do informe e propostas para a Asamblea, aquí.

A crónica do 2019

Durante o ano 2019, realizáronse 169 proxeccións (-6 con respecto ao ano anterior) de 92 películas (+1).

Habitualmente as proxeccións realízanse no salón de actos da Casa da cultura na antiga biblioteca da Rúa Concello núm.11 de Ourense.

O salón dispón de 112 butacas, e realizáronse habitualmente proxeccións os luns ás 20:30 e 23 horas, e os mércores ás 18, 20:30 e 23 horas.

Outras proxección foron, co colexio de médicos ( martes, unha vez ao mes ás 19.30 horas de xaneiro a xuño), co oficina cultural do campus de Ourense (xoves, unha vez ao mes, desde marzo) ou ben fóra do salón de actos da casa da cultura ( A Ponte, Praza San Marcial, Museo etnolóxico de Ribadavia…)

A programación, aparte da temporalidade anual de todos os luns de “Filmoteca”, (en colaboración co CGAI a partir de abril), foron os seguintes ciclos; “Europa”, “Converxencias” , “Primavera musical” en diversos lugares (café cultural Auriense, Café pop Torgal, e café cultural El Pueblo), “Animación”, Cine de verán, “Sesións de outono”, “Oriente / Occidente”, xunto co programado en colaboración co Colexio de médicos de Ourense, as “Marxes fílmicas” e “Miradas etnográficas” no Museo etnolóxico de Ribadavia, conformaron un número de actividades lixeiramente máis baixo con respecto ao ano anterior (-3,42% actividades, -11,8% espectadores de media con respecto a 2018)

Reiteramos o compromiso de formación, cunha breve presentación e contexto de cada filme, elaboración dunha folla de sala con entrevistas ao director, e na medida das posibilidades, traendo a/o director/-a a facer a presentación e debate da película. (Indicando cun * a presenza do director, cadro artístico e/ou técnico)

Desglose da procedencia dos filmes proxectados:

Por procedencia dos filmes, a suma europea con 75 produccións sigue en primeira posición, destacando aparte as 28 produccións españolas, 20 norteamericanas (EUA e Canadá), 14 francesas , 5 chinesas, do Reino Unido e Bélxica, conformado unha variedade de ata 30 países diferentes.

 

CINECLUBEPF_Procedencia_produccións_2019

Totais:

Alemaña (4), Austria (2), Bélxica (5), Burkina Faso (1), Canadá (3), China (5), Colombia (1), Corea do sur (1), Dinamarca (4), España (28), EUA (17), Francia (14), Grecia (1), Hungria (1), Irlanda (1), Italia (1), Libano (1), Luxemburgo (1), Noruega (1), Polonia (3), Qatar (1), Reino Unido (5), RDA (1), Rumania (1), Rusia (1) , Suecia (4), Suiza (2), Tunisia (4), Turquía (1) e Xapón(4).

Aforos:

Dentro dos aforos, destacan as proxeccións europeas; “Cold war” unha producción de Polonia (que destaca igual que o ano pasado con “Loving Vicent” ) con 292 espectadores/as, a producción belga “Girl” 260 espectadores/as, e síguelle a xaponesa “Un asunto de familia” con 256 espectadores/as.

Dentro das produccións españolas destaca “Trinta lumes” con 153 espectadores/as, “O silencio doutros” con 90 e a ourensá “Mar de terra” con 82 espectadores/as en total (2 sesións diferentes).

Os filmes que lamentablemnte menos público congregaron foron a excelente “Nocturno: pantasmas de mar en porto”, “Namrud”, e “Time trial”. Advertir que a primeira foi o resultado dunha sesión especial sen apenas tempo para anunciala, e as dúas seguintes froito dos inicios do ciclo “Documental do mes”.

En xeral podemos avanzar que houbo unha reducción do aforo con respecto a anos anteriores.

A variación (2019-2018) sofre un descenso de 1082 espectadores/as. Do mesmo xeito se as comparamos con respecto a anos anteriores (2017) -1175, (2016) -538 e (2015) -1671 espectadores/as.
Este patrón de disminución, é semellante no desglose da programación do CGAI; Neste ano (2019) 18 filmes / 771 espectadores, pásase ao ano (2018) 22 filmes /1146 espectadores e no ano (2017) 17 filmes / 578 espectadores. Obsérvase polo tanto comparativamente que aínda que hai unha reducción con respecto ao ano anterior, esta é mellor en relación ao número de proxeccións realizadas.

Na programación co Colexio de médicos, os seis filmes habituais foron no ano 2017 (355 espectadores), 2018 (426 espectadores) e no 2019 (426 espectadores).

Na Primavera musical; os habituais 5 filmes no ano 2017 (280 espectadores), ano 2018 (274 espectadores) e no ano 2019 (255 espectadores).

En Ribadavia, a suma das proxeccións do verán e outono (marxes fílmicas e miradas de outono) resultan 298 espectadores (2017), 253 espectadores (2918) e 327 espectadores (2019).

Da comparativa de aforos por meses, resulta o primeiro trimestre como o máis importante, aínda que vemos como no ano anterior resultara excepcional o mes de outubro e novembro.

CINECLUBEPF_aforos_meses

A media por sesión no ano 2019, sitúase no 43,17 (-4,7) e por cada película en 79,30 (-12,76). O resultado indica unha disminución en torno ao 11,8% cun 3,4% menos de actividades con respecto ao ano anterior.

 

Estado económico
A disminución nos datos de asistencia ten consecuencias nos resultados do balance económico.

Actualmente, aparte das cotas proporcionais de cada sesión dos socios (luns 2, mércores 4 euros), hai unha cota anual que permite financiar 2/3 partes do orzamento total para as proxeccións.

A cota anual de socios/as, xeral é de 10 euros, con descontos para parados, estudantes, abonados da biblioteca e xubilados (50%), así como para as cotas proporcionais das sesións das once da noite e dos que asistan aos días habituais da semana (filmoteca + ciclo). (Un euro menos respectivamente)

O número total de persoas ao corrente de pago da cota anual é de 546 (+127) socios/as.

Os ingresos por cotas no ano 2019 ascenderon 19.130,00 euros (-220 euros con respecto ao ano anterior)

Incrementáronse os ingresos por servizos prestados 10.603,58 euros (+3094,60 con respecto ao ano anterior)

Pola contra continuamos sen nengún tipo de ingreso por subvención, aumentando os custes por proxección; 15.248,95 euros (+405,20 euros) e os custes de seguros, respostos e material; 4952,71 (+1381,47 con respecto ao ano anterior).
A continuación, o detalle das entradas e saídas de caixa, durante o último ano (comparada co ano anterior, en primeiro lugar):

CINECLUBEPF_balance_contas_2019

Con respecto aos anos anteriores

CINECLUBEPF_comparativa_anos_anteriores_2019

 

Consta anuncio para consulta e aprobación se procede dos asociados do informe completo co balance, estado de contas e memoria do exercizo do 2019 e propostas para o 2019, para a Asamblea ordinaria a celebrar o vindeiro 15 de xaneiro de 2020.

.

.

Pode descargar o informe para a asamblea, aquí

[PDF 232 Kb: docs asamblea 15xan2020 ]