Asamblea 2019

convocatoria-asamblea-9xan19-ccpf

.

……

O detalle do informe e propostas para a Asamblea, aquí.

Advertisements

A crónica do 2018

Durante o ano 2018, realizáronse 175 proxeccións de 91 películas (8 proxeccións máis e mesmo número de películas con respecto ao ano anterior ).

Habitualmente as proxeccións ordinarias (filmoteca + ciclos), realízanse no salón de actos da Biblioteca pública (112 butacas) os luns ás 20:30 e 23 horas, e os mércores ás 18, 20:30 e 23 horas. Existen outras proxección extraordinarias, co colexio de médicos ( martes, unha vez ao mes ás 19.30 horas), ou ben fóra do salón de actos da Biblioteca pública (Seixalvo, Praza San Marcial, Museo etnolóxico de Ribadavia…)

.

A programación, aparte da temporalidade anual de todos os luns de “Filmoteca”, (en colaboración co CGAI a partir de abril), foron os seguintes ciclos; “Imaxinario”, “Retratos e derivas” , “Primavera musical” en diversos lugares (café cultural Auriense, Café pop Torgal, e café cultural El Pueblo), “O estado das cousas”, “Adversidades”, Cine de verán, “Comedias de outono”, “Sesións crepusculares”, xunto co programado en colaboración co Colexio de médicos de Ourense, as “Marxes fílmicas” e “Cine de outono” no Museo etnolóxico de Ribadavia, conformaron un número de actividades semellantes de participación. (-0.02 espectadores de media, con respecto a 2017)

Reiteramos o compromiso de formación, cunha breve presentación e contexto de cada filme, elaboración dunha folla de sala con entrevistas ao director, e na medida das posibilidades, traendo a/o director/-a a facer a presentación e debate da película.

.

Por procedencia dos filmes, aínda que destaca a suma europea con 91 produccións europeas, destacan aparte as 47 produccións españolas (23 curtas, incluíndo os filmes galegos que contaron todos, coa presenza do director/-a para presentar os seus traballos), 12 franceses , 9 norteamericanos, 8 do Reino Unido, conformado unha variedade de ata 28 países diferentes .

Destacamos tamén a aposta polas produccións máis pequenas, contabilizando 38 curtametraxes proxectadas

produccións-paises-2018-CCPF

.

.

Dentro dos aforos, destacan as proxeccións europeas; “Loving Vicent” unha producción polaca de animación sobre a vida de Van Gogh con 271 espectadores, a producción española “Handia” con 265 espectadores, a comedia británica “The party” con 226 espectadores, “Unha muller fantástica” de Chile con 204 espectadores e as produccións de Rusia; “Sen amor” (198), Suecia; “The square” (195) e “Bos veciños” (191), Reino Unido; “Macbeth (192) e “Terra de deus” (190), Estados Unidos; “Lucky” (192), e Bélxica; “O rei dos belgas” (183). Das produccións galegas, destacan as curtas de Álvaro Gago “Matria”, Diana GonÇalves “Palmira”, Beatriz del Monte “Pois iso, que te quero “, e “Atisbos” de Iria Silvosa con 118 espectadores.

aforos-2018CCPF

Actualmente, aparte das cotas proporcionais dos socios por cada sesión, hai unha cota anual que permite financiar 2/3 partes do orzamento total para as proxeccións.

A cota anual de socios/as, ten descontos para parados, estudantes e xubilados (50%), así como para as proxeccións das once da noite e dos que asistan aos días habituais da semana (filmoteca + ciclo). O número total de persoas ao corrente de pago é de 419 socios/as.

A continuación, o detalle das entradas e saídas de caixa, durante o último ano (comparada co ano anterior, en primeiro lugar):

entradas-saidas-comparativa2017-2018CCPF

Consta anuncio para consulta e aprobación se procede dos asociados do informe completo co balance, estado de contas e memoria do exercizo do 2018 e propostas para o 2019, para a Asamblea ordinaria a celebrar o vindeiro 9 de xaneiro de 2019.

.

.

Pode descargar o informe para a asamblea, aquí  [PDF 384 Kb: Docs asamblea 9xan2018 ]

 

Comunicado oficial do cineclube sobre a situación da 23 edición do OUFF

Foto: Xesús Fariñas

Diante da situación creada nos últimos días, sobre a celebración da 23 edición do Festival de cine internacional de Ourense -OUFF-, o Cineclube Padre Feijoo quere manifestar o seguinte:

Ourense é unha cidade con cultura cinematográfica. O festival de cine foi, no seu día (1996), un xesto creado para unha cidade que contaba coa existencia de 10 cineclubes na provincia; as Xornadas de Cine de Ourense (1970) e, posteriormente, o Cine das Nacionalidades (1973). Respecto a este último evento, o catedrático Ángel Luis Hueso, en Historia do Cine en Galicia (Vía Láctea, 1996, pp. 185-6), sinala que contribuíron ao florecemento e desenvolvemento dunha das manifestacións cinematográficas máis interesantes da década.
Ese “xesto de creación” do festival de cine medrou con atrancos, excesos e dificultades. Mais no fundamental e principal, o festival era (e é) unha xanela cultural de diversidade que pode contribuír á proxección exterior dunha cidade ancorada sobre si mesma. Cremos que nos dous últimos anos, a pesar das dificultades económicas, o OUFF proxectou con acerto cara ao exterior como cara ao interior, apuntando na dirección do público desta cidade.

.
Non se pode perder unha oportunidade cultural única coma a do OUFF. O festival de cine é, ademais, un importante motor económico, tanto no eido audiovisual coma no eido local: unha fonte para empresas de hostalaría, restauración, transporte e servizos.

.
A situación actual, motivada pola saída a concurso da súa xestión a escasos cinco meses da súa teórica celebración, presume a ausencia de edición de 2018 e posiblemente a de 2019. Nesta situación inédita, con respecto a outras cidades con festival de cinema e coa mesma obriga de aplicar a lei de contratos, estamos perante unha falta de respecto aos cidadáns aos que presumiblemente vai dirixido este festival. Noutra orde de cousas, consideramos que é rexeitable a falta de consideración ética co traballo desenvolvido até o de agora polo equipo de Fran Gayo.

.
Por último, consideramos que existe unha inescusable mostra de indolencia e deixamento, reprobable por canto este Cineclube, diante do Consello Municipal de Cultura, preguntou ata en dúas ocasións (decembro de 2017 e marzo de 2018) sobre a xestión futura do OUFF sen recibir unha resposta clara por parte da Concelleira de Cultura.

.
Cremos, ademais, que Ourense padece importantes déficits no eido cultural: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense pechado, perda da Banda Municipal de Música, falta dun Hotel de Asociacións Culturais, axudas convocadas con atraso, obriga de taxas a entidades culturais e sociais para a realización de actividades sen ánimo de lucro dirixidas a un público xeral, falta de espazos de difusión…

.
Logo do Consello Municipal de Cultura, celebrado o 31 de maio, o Cineclube -institución cultural que leva prestando os seus servizos durante case 50 anos na cidade- solicita que a concelleira de Cultura, D.ª Belén Iglesias Cortés, dimita e abandone as súas responsabilidades en materia cultural.

.
Non pode seguir quen é, en parte, responsable da situación de risco na que se atopa a 23ª edición do OUFF, e da indolencia manifesta dos devanditos e importantes déficits culturais.

.
Ourense, 1 de xuño de 2018